Дунёдаги энг катта телескоп

224

FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) телескопи 2016 йилда ишга туширилган бўлсада, шу вақтгача 51 дона янги юлдузларни кашф этди. Бу дунёдаги энг катта телескоп Хитойда жойлашган.

ir